Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 8:58 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΉ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»  Αναπαραγωγή 
Η ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΉ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :