Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 9:15 μμ
20:00 - 22:00 Αθηναΐς Νέγκα
Συνέντευξη
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΉ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»  Αναπαραγωγή 
Η ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΉ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :