Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 7:54 μμ
19:00 - 20:00 Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη
Συνέντευξη
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στον Δήμο Βερύκιο & Τάκη Χατζή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :