Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 8:08 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΜΕΣΙΤΗΣ   Αναπαραγωγή 
ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :