Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:13 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  Αναπαραγωγή 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Λένια Βασιλάκου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :