Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 7:39 μμ
19:00 - 20:00 Σοφία Μπερετάνου & Μαρία Νταλιάνη
Συνέντευξη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ  Αναπαραγωγή 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ στον Σπύρο Νάσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :