Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 9:07 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  Αναπαραγωγή 
ΝΙΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ στον Σπύρο Νάσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :