Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 3:07 μμ
14:00 - 16:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ -ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  Αναπαραγωγή 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ στον Σπύρο Νάσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :