Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019 2:10 πμ
00:00 - 07:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ  Αναπαραγωγή 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ στον Σπύρο Νάσιο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :