Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 6:07 μμ
18:00 - 19:00 Θανάσης Πάτρας
Συνέντευξη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ - ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  Αναπαραγωγή 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ στην Μαρία Νικόλτσιου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :