Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 9:49 μμ
21:00 - 22:00 Πάνος Σαββόπουλος
Συνέντευξη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ στην Μαρία Νικόλτσιου  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :