Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 2:46 μμ
14:00 - 16:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ - ΔΡ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΧΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ στον Γιώργο Σμυρνή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :