Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 1:07 μμ
13:00 - 13:30 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Αναπαραγωγή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :