Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 1:08 μμ
13:00 - 13:30 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :