Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 1:09 μμ
13:00 - 13:30 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  Αναπαραγωγή 
Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :