Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 3:02 μμ
14:00 - 16:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Ιωάννης Πάιδας - Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ  Αναπαραγωγή 
Ιωάννης Πάιδας στην Λώρα Ιωάννου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :