Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 8:29 πμ
08:00 - 10:00 Γιώργος Σμυρνής
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΩΣ ΠΑΛΛΑΣ  Αναπαραγωγή 
ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :