Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:25 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Αναπαραγωγή 
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ στους Δήμο Βερύκιο και Γιώργο Σμυρνή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :