Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:14 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑ  Αναπαραγωγή 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :