Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 8:15 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΑΣΥ  Αναπαραγωγή 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ στους Δήμο Βερύκιο και Γιώργο Σμυρνή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :