Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 6:12 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ στους Δήμο Βερύκιο και Γιώργο Σμυρνή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :