Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 9:23 μμ
20:00 - 22:00 Αθηναΐς Νέγκα
Συνέντευξη
Σπύρος Ανδριόπουλος - Διευθυντής ΑΔΑΕΔ  Αναπαραγωγή 
Σπύρος Ανδριόπουλος στον Αντώνη Αντωνόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :