Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 10:59 μμ
20:00 - 00:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Γιάννης Τοπαλίδης - Βοηθός Ότο Ρεχάγκελ  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Τοπαλίδης στον Αντώνη Αντωνόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :