Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 8:02 μμ
20:00 - 21:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΝΤΑΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΙΝΑΛ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΝΤΑΣ στους Δήμο Βερύκιο και Σπύρο Λάμπρου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :