Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 10:46 πμ
10:00 - 12:00 Νίκος Μάνεσης
Συνέντευξη
Ελισάβετ Περισίδου - Πρωταθλήτρια Στίβου  Αναπαραγωγή 
Ελισάβετ Περισίδου στον Αντώνη Αντωνόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :