Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 12:42 πμ
0:00 - 1:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Ελισάβετ Περισίδου - Πρωταθλήτρια Στίβου  Αναπαραγωγή 
Ελισάβετ Περισίδου στον Αντώνη Αντωνόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :