Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 12:11 πμ
0:00 - 1:00 Alpha 98,9
Συνέντευξη
Ιωάννης Καραβάς - Υπευθυνος δημοσίων σχέσεων DS  Αναπαραγωγή 
Ο Ιωάννης Καραβάς στον Τάκη Πουρναράκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :