Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 4:48 μμ
16:00 - 18:00 Τάκης Πουρναράκης
Συνέντευξη
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ   Αναπαραγωγή 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :