Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 9:36 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ στους Λώρα Ιωάννου και Γιώργο Σμυρνή Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :