Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 9:38 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Τάκης Χατζής
Συνέντευξη
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αναπαραγωγή 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ στους Δήμο Βερύκιο και Σπύρο Λάμπρου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :