Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 6:28 μμ
18:00 - 19:00 Θανάσης Πάτρας
Συνέντευξη
Νάσια Μητσοπούλου - Χρυσό Μετάλλιο Taekwondo Aystrian Open  Αναπαραγωγή 
Νάσια Μητσοπούλου στον Αντώνη Αντωνόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :