Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 6:20 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   Αναπαραγωγή 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :