Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019 1:26 πμ
00:00 - 07:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   Αναπαραγωγή 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :