Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 6:57 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Παύλος Χρηστίδης - Εκπρόσωπος τύπου ΚΙΝΑΛ  Αναπαραγωγή 
Παύλος Χρηστίδης στον Δημήτρη Αλφιέρη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :