Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 6:51 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Χριστόφορος Μπουτσικάκης - Υποψήφιος Βουλευτής Α' Πειραιά  Αναπαραγωγή 
Χριστόφορος Μπουτσικάκης στον Δημήτρη Αλφιέρη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :