Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 9:36 μμ
21:00 - 23:00 Αθηναΐς Νέγκα
Συνέντευξη
Νικηφόρος Κωνσταντίνου - Πρόεδρος ΟΛΜΕ  Αναπαραγωγή 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου στον Δημήτρη Αλφιέρη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :