Σάββατο, 20 Απριλίου 2019 1:41 μμ
13:00 - 14:00 Χρήστος Βαρθαλίτης
Συνέντευξη
ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΗΣ - Διεθνολόγος   Αναπαραγωγή 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΗΣ στον Δημήτρη Αλφιέρη  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :