Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 6:24 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
ΣΠΥΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ NEW TIMES PUBLISHING  Αναπαραγωγή 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :