Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 4:57 μμ
16:00 - 18:00 Τάκης Πουρναράκης & Ασπασία Κάρλου
Συνέντευξη
Σπύρος Μαρίνης - Μέλος ΔΣ ΔΟΕ  Αναπαραγωγή 
Σπύρος Μαρίνης στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :