Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 6:59 πμ
06:00 - 08:00 Θανάσης Πάτρας & Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Αναπαραγωγή 
Σωκράτης Φάμελλος στην Γιάννα Παπαδάκου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :