Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 7:20 πμ
06:00 - 08:00 Θανάσης Πάτρας & Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
Δημήτρης Εμμανουηλίδης - Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :