Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 8:35 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Σπύρος Λάμπρου
Συνέντευξη
Δημήτρης Εμμανουηλίδης - Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :