Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 6:25 μμ
18:00 - 20:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Γιώργος Μαυρωτάς - Γραμματέας Κ.Ο. στο Ποτάμι  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Μαυρωτάς στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :