Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 1:15 μμ
13:00 - 14:00 Γιάννα Παπαδάκου
Συνέντευξη
Ανδρέας Μεταξάς - Πρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων {ΙΤΕΠ}  Αναπαραγωγή 
Ανδρέας Μεταξάς στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :