Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 1:15 μμ
13:00 - 14:00 Γιάννα Παπαδάκου
Συνέντευξη
Μαργαρίτα Κουταλάκη - μέλος ΔΣ Συνδικάτου Επισιτισμού τουρισμού και Τάσος, ο διανομέας που δέχθηκε την επίθεση  Αναπαραγωγή 
Μαργαρίτα Κουταλάκη και Τάσος στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :