Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 1:16 μμ
13:00 - 14:00 Γιάννα Παπαδάκου
Συνέντευξη
Ιωάννης Κατσιαμάκας - Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας  Αναπαραγωγή 
Ιωάννης Κατσιαμάκας στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :