Σάββατο, 20 Απριλίου 2019 2:06 μμ
14:00 - 15:00 Τάκης Πουρναράκης & Ασπασία Κάρλου
Συνέντευξη
Εμμανουήλ Αναστασάκης - Δικηγόρος  Αναπαραγωγή 
Εμμανουήλ Αναστασάκης στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :