Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 1:29 μμ
13:00 - 14:00 Γιάννα Παπαδάκου
Συνέντευξη
Γιώργος Αμυράς - Κ.Ε. Ποταμιού  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Αμυράς στον Πέτρο Κουσουλό  Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :