Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 3:42 μμ
15:00 - 16:00 Δημήτρης Παπανώτας
Συνέντευξη
Ανδρέας Μιχαηλίδης - Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χίου   Αναπαραγωγή 
Ανδρέας Μιχαηλίδης στον Πέτρο Κουσουλό Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :