Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 8:14 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Σπύρος Λάμπρου
Συνέντευξη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟ ΝΔ   Αναπαραγωγή 
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ στην Γιάννα Παπαδάκου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :