Σάββατο, 20 Απριλίου 2019 1:51 μμ
13:00 - 14:00 Χρήστος Βαρθαλίτης
Συνέντευξη
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  Αναπαραγωγή 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ στην Γιάννα Παπαδάκου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :