Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 7:27 μμ
19:00 - 20:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
Νίκος Ρωμανός - Αναπληρωτής Εκπροσωπος Τύπου ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Νίκος Ρωμανός στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :