Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 6:52 μμ
18:00 - 19:00 Ελένη Τσολάκη
Συνέντευξη
Παύλος Χρηστίδης - Εκπρόσωπος Τύπου Κινήματος Αλλαγής  Αναπαραγωγή 
Παύλος Χρηστίδης στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :