Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018 4:43 μμ
14:00 - 17:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Αναστάσιος Μανιάτης - Πύραρχος  Αναπαραγωγή 
Αναστάσιος Μανιάτης στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :